XIII КОНФЕРЕНЦИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИ ЧЕТЕНИЯ ПО АРХИВИСТИКА В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „БЪЛГАРСКАТА УНИВЕРСИТЕТСКА АРХИВИСТИКА КАТО КОНКУРЕНТЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ В МРЕЖОВОТО ОБЩЕСТВО: НАУЧНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

ПРОГРАМА 18 април, четвъртък, Зала № 1 на Ректората 9.30-10.30 ч. – ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ: Приветствие от доц. д-р Тодор Попнеделев, Декан на Исторически факултет. Приветствие от доц. д-р Михаил Груев, Председател на Държавна агенция  „Архиви”. Приветствие от проф. д. ф. н. Вася Велинова, Директор на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев”. проф. д-р Андриана Нейкова (СУ): Представяне … More XIII КОНФЕРЕНЦИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИ ЧЕТЕНИЯ ПО АРХИВИСТИКА В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „БЪЛГАРСКАТА УНИВЕРСИТЕТСКА АРХИВИСТИКА КАТО КОНКУРЕНТЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ В МРЕЖОВОТО ОБЩЕСТВО: НАУЧНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“